Takım

Engin Özbek İnşaat ve Mimarlık
Zuhal Aslı SAKA Zuhal Aslı SAKA
Mimar
Murat SAKA Murat Emrah SAKA
Mimar
İrem KONUR İrem KONUR
Mimar
Özgür KANGAL Özgür KANGAL
Mimar